Hướng dẫn sử dụng điều khiển điều hoà Gree

Hãng Gree là một trong những thương hiệu điều hòa, đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu và được nhiều người tin dùng. Cùng với đó nó cũng được trang bị hàng loạt công nghệ, tính năng. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn sử dụng điều khiển điều hoà Gree một cách chính xác và dễ hiểu nhất, theo dõi dưới đây nhé!

Hướng dẫn sử dụng điều khiển điều hoà Gree

Các nút trên điều khiển từ xa điều hoà Gree

 1. Nút ON/OFF (BẬT/TẮT)
 2. Nút MODE (CHẾ ĐỘ)
 3. nút +/-
 4. nút FAN (QUẠT)
 5. Nút
 6. Nút CLOCK (ĐỒNG HỒ)
 7. HẸN GIỜ BẬT / HẸN GIỜ TẮT
 8. nút
 9. Nút X-FAN tương tự với THỔI
 10. Nút TEMP (NHIỆT ĐỘ)
 11. Nút TURBO (TĂNG TỐC)
 12. Nút LIGHT (Đèn)
 13. Nút SLEEP (NGỦ)

Ý nghĩa các biểu tượng trên màn hình hiểm thị

Ý nghĩa các biểu tượng trên màn hình hiểm thị

Lưu ý:

– Đây là bộ điều khiển từ xa sử dụng chung, có thể sử dụng điều khiển cho các máy điều hòa đa chức năng; Đối với một số chức năng mà model không có, nếu nhấn nút tương ứng trên bộ điều khiển từ xa, thiết bị sẽ giữ trạng thái chạy ban đầu

–  Sau khi cấp nguồn, máy điều hòa sẽ phát ra âm thanh. Chỉ báo hoạt động “ ” BẬT (Chỉ báo màu đỏ, màu sắc khác nhau cho các model
khác nhau). Sau đó, bạn có thể vận hành điều hòa bằng cách sử dụng bộ điều khiển từ xa.

1- Nút ON/OFF 

Nhấn nút này để bật thiết bị. Nhấn nút này một lần nữa để tắt thiết bị

2- Nút MODE (CHẾ ĐỘ)

Nhấn nút này để chọn chế độ hoạt động cần thiết của bạn.

Nút MODE (CHẾ ĐỘ)

–  Khi chọn chế độ tự động, điều hòa sẽ hoạt động tự động theo cài đặt xuất xưởng. Đặt nhiệt độ có thể được điều chỉnh và cũng sẽ không được hiển thị.

–  Nhấn nút “FAN” (quạt) có thể điều chỉnh tốc độ quạt. Nhấn nút “g5 1 ” có thể điều chỉnh góc thổi của quạt.

–  Sau khi chọn chế độ mát, điều hòa sẽ hoạt động ở chế độ làm mát. Đèn chỉ báo làm mát “ g6 1” trên cục lạnh đang BẬT (Đèn chỉ báo này không có sẵn cho một số model)

–  Nhấn nút “+” hoặc “-” để điều chỉnh nhiệt độ. Nhấn nút “FAN” (quạt) để điều chỉnh tốc độ quạt. Nhấn “g5 1 ” để điều chỉnh góc thổi của quạt

–  Khi chọn chế độ làm khô, điều hòa hoạt động ở tốc độ thấp ở chế độ làm khô. Đèn chỉ báo làm khô g7 1” trên cục lạnh đang BẬT (Đèn chỉ báo này không có sẵn cho một số model).

–  Ở chế độ làm khô, không thể điều chỉnh tốc độ quạt. Nhấn “g5 1 ” để điều chỉnh góc thổi của quạt.

–  Khi chọn chế độ quạt, điều hòa sẽ chỉ thổi quạt, không làm mát và không sưởi ấm. Tất cả các đèn chỉ báo đều TẮT. Nhấn nút “FAN” (quạt) để điều chỉnh tốc độ quạt. Nhấn nút “g5 1 ” để điều chỉnh góc thổi của quạt.

–  Khi chọn chế độ sưởi, điều hòa hoạt động ở chế độ sưởi ấm. Đèn chỉ báo sưởi ấm g8 1 trên cục lạnh đang BẬT (Đèn chỉ báo này –  không có sẵn cho một số model).

–  Nhấn nút “+” hoặc “-” để điều chỉnh nhiệt độ. Nhấn nút “FAN” (quạt) để điều chỉnh tốc độ quạt.

–  Nhấn nút “ g5 1” để điều chỉnh góc thổi của quạt. (Thiết bị chỉ làm mát sẽ không nhận tín hiệu chế độ sưởi ấm.

–  Nếu cài đặt chế độ sưởi ấm bằng bộ điều khiển từ xa, nhấn nút ON/OFF (BẬT/TẮT) để có thể khởi động thiết bị)

3- Nút +/- 

Nhấn nút “+” hoặc “-” khi tăng hoặc giảm nhiệt độ đã đặt 1.

Giữ nút “+” hoặc “-”, 2 giây sau, nhiệt độ đặt trên bộ điều khiển từ xa sẽ thay đổi nhanh chóng. Khi thả nút sau khi cài đặt xong, đèn chỉ báo nhiệt độ trên cục lạnh sẽ thay đổi tương ứng. (Không thể điều chỉnh nhiệt độ theo chế độ tự động)

4- Nút FAN (QUẠT) 

Nhấn nút này có thể đặt tốc độ quạt theo vòng tròn như: tự động (AUTO), thấp/trung/bình/cao.

Nút FAN (QUẠT) 

Lưu ý:
Ở tốc độ TỰ ĐỘNG, điều hòa sẽ tự động chọn tốc độ quạt phù hợp theo cài đặt xuất xưởng.
Tốc độ quạt ở chế độ làm khô là tốc độ thấp

5- Nút CLOCK (ĐỒNG HỒ) 

Nhấn nút này để đặt thời gian đồng hồ. Biểu tượng g11 1 ” trên điều khiển từ xa sẽ nhấp nháy.

Nhấn nút “+” hoặc “-” trong vòng 5 giây để đặt thời gian đồng hồ. Mỗi lần nhấn nút “+” hoặc “-”, thời gian đồng hồ sẽ tăng hoặc giảm 1 phút.

Nếu giữ nút “+” hoặc “-” 2 giây sau, thời gian sẽ thay đổi nhanh chóng. Nhả nút này khi đạt đến thời gian cần thiết của bạn. Nhấn nút “CLOCK” (ĐỒNG HỒ) để xác nhận thời gian. Biểu tượng g11 1” dừng nhấp nháy.

Lưu ý:

Thời gian đồng hồ thông qua chế độ 24 giờ.

Khoảng thời gian giữa hai hoạt động có thể vượt quá 5 giây. Nếu không, bộ điều khiển từ xa sẽ thoát khỏi trạng thái thiết lập. Hoạt động cho TIMER ON/TIMER OFF (HẸN GIỜ BẬT/HẸN GIỜ TẮT) như nhau.

6- Nút TIMER ON/TIMER OFF (HẸN GIỜ BẬT/HẸN GIỜ TẮT) 

Nút TIMER ON (hẹn giờ bật)

–  Nút “TIMER ON” (hẹn giờ bật) có thể đặt thời gian cho hẹn giờ bật.  Sau khi nhấn nút này, biểu tượng, “g11 1 ” sẽ biến mất và chữ “ON” (BẬT) trên điều khiển từ xa nhấp nháy. Nhấn nút “+” hoặc “-” để điều chỉnh cài đặt TIMER ON (hẹn giờ bật)

–  Sau mỗi lần nhấn nút “+” hoặc “-”, cài đặt TIMER ON (hẹn giờ bật) sẽ tăng hoặc giảm 1 phút. Giữ nút “+” hoặc “-”, 2 giây sau, thời gian sẽ thay đổi nhanh chóng cho đến khi đạt đến thời gian cần thiết của bạn.

–  Nhấn “TIMER ON” (HẸN GIỜ BẬT) để xác nhận. Từ “ON” (BẬT) sẽ ngừng nhấp nháy. Biểu tượng g11 1 lại hiển thị. Hủy TIMER ON (hẹn giờ bật)

–  Khi hẹn giờ bật được khởi động, nhấn nút “TIMER ON” (hẹn giờ bật) để hủy.

 Nút TIMER OFF (hẹn giờ tắt)

–  Nút “TIMER OFF” (hẹn giờ tắt) có thể đặt thời gian cho hẹn giờ tắt. Sau khi nhấn nút này, biểu tượng, ” g11 1” sẽ biến mất và chữ “OFF” (TẮT) trên điều khiển từ xa nhấp nháy. Nhấn nút “+” hoặc “-” để điều chỉnh cài đặt TIMER OFF(hẹn giờ tắt).

–  Sau mỗi lần nhấn nút “+” hoặc “-”, cài đặt TIMER OFF(hẹn giờ tắt) sẽ tăng hoặc giảm 1 phút. Giữ nút “+” hoặc “-”, 2 giây sau, thời gian sẽ thay đổi nhanh chóng cho đến khi đạt đến thời gian cần thiết của bạn.

–  Nhấn “TIMER OFF” (hẹn giờ tắt) từ “OFF” (TẮT) sẽ ngừng nhấp nháy. Biểu tượng g11 1lại hiển thị. Hủy TIMER OFF (hẹn giờ tắt)

–  Khi HẸN GIỜ OFF được khởi động, nhấn nút “TIMER OFF” (hẹn giờ tắt) để hủy.

7- Nút X-FAN

Nhấn nút này trong chế độ làm mát và làm khô để khởi động chức năng x-fan và biểu tượng g12 1 trên bộ điều khiển từ xa sẽ được hiển thị. Nhấn nút này một lần nữa để hủy chức năng x-fan và biểu tượng g12 1 sẽ biến mất.

Lưu ý:

Khi bật chức năng x-fan, nếu tắt điều hòa, quạt trong nhà vẫn sẽ hoạt động ở tốc độ thấp trong một thời gian để thổi nước dư bên trong ống dẫn khí
Trong quá trình vận hành chế độ x-fan, nhấn nút “X-FAN” để tắt chức năng x-fan. Quạt trong nhà sẽ ngừng hoạt động ngay lập tức.

8- Nút TEMP (NHIỆT ĐỘ)

Nút TEMP (NHIỆT ĐỘ)

Bằng cách nhấn nút này, bạn có thể thấy nhiệt độ cài đặt trong nhà, nhiệt độ môi trường trong nhà cho nhiệt độ môi trường ngoài trời trên màn hình của cục lạnh. Cài đặt trên bộ điều khiển từ xa được chọn theo vòng tròn như sau:

 • Khi chọn g15 1  hoặc không hiển thị bằng bộ điều khiển từ xa, đèn chỉ báo nhiệt độ trên cục lạnh hiển thị nhiệt độ cài đặt
 • Khi chọn “ g16 1” bằng bộ điều khiển từ xa, chỉ báo nhiệt độ trên cục lạnh sẽ hiển thị nhiệt độ môi trường trong nhà.
 •  Khi chọn “ g17 1” bằng bộ điều khiển từ xa, chỉ báo nhiệt độ trên cục lạnh sẽ hiển thị nhiệt độ môi trường ngoài nhà.

Lưu ý:
Hiển thị nhiệt độ ngoài trời không khả dụng ở một số model. Vào thời điểm đó,cục lạnh nhận được tín hiệu báo “ g17 1” đồng thời hiển thị nhiệt độ đặt trong nhà.
Nó được mặc định hiển thị nhiệt độ cài đặt khi bật thiết bị. Không có màn hình trong bộ điều khiển từ xa.
Chỉ dành cho những model có cục lạnh có màn hình kép .
Khi chọn hiển thị nhiệt độ môi trường trong nhà hoặc ngoài trời, đèn chỉ báo nhiệt độ trong nhà sẽ hiển thị nhiệt độ tương ứng và tự động chuyển sang hiển thị nhiệt độ cài đặt sau ba hoặc năm giây.

9- Nút TURBO (TĂNG TỐC)

Trong chế độ COOL (làm mát) hoặc HEAT (sưởi ấm), nhấn nút này để chuyển sang chế độ COOL (làm mát) nhanh hoặc HEAT (sưởi ấm) nhanh.

Biểu tượng“g18 1 ” icon được hiển thị trên bộ điều khiển từ xa. Nhấn nút này một lần nữa để thoát chức năng tăng tốc và biểu tượng  g18 1sẽ biến mất

10- Hướng dẫn sử dụng Nút LIGHT (ĐÈN) điều khiển điều hoà Gree

Nhấn nút này để tắt đèn hiển thị trên cục lạnh. Biểu tượng “ g21 1” trên điều khiển từ xa sẽ biến mất. Nhấn nút này một lần nữa để bật đèn hiển thị. Biểu tượng g21 1” hiển thị.

11- Nút SLEEP (NGỦ)

Trong chế độ LÀM MÁT, SƯỞI hoặc KHÔ, nhấn nút này để khởi động chức năng ngủ. Biểu tượng g20 1 ” được hiển thị trên bộ điều khiển từ xa.

Nhấn nút g20 1này một lần nữa để hủy chức năng ngủ và biểu tượng “ ” sẽ biến mất.

Facebook Comments


Được tìm kiếm nhiều nhất
Tivi Điều hòa Máy giặt Máy sấy
Tủ lạnh Tủ đông Tủ mát Tivi Rindo
Đồ gia dụng Tivi Samsung Tivi LG Tivi Sony
Máy sấy Electrolux Máy giặt LG Tủ đông Sanaky Điều hòa Casper
Máy giặt Electrolux Tủ lạnh Hitachi Điều hòa Panasonic Điều hòa Daikin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.